NTB – 5.1

Phiêu Vân Quán

Sau khi trở thành hội trưởng hội Ái Tâm, đã quen với lục đục trong đoàn với nhau, trước đây bụng nhiệt huyết, tình cảm mãnh liệt cũng từ từ hao mòn hầu như không còn, dù lần này hai sinh viên mới đại học năm thứ nhất hoàn toàn thay đổi thái độ của tôi.

 

Tôi là Bì tiểu Trí, gặp được bọn họ năm ấy, Kim Tại Trung luôn luôn dùng ánh mắt rực lửa coi thường xung quanh, ở trong nhà ăn cướp thịt trong chén Trịnh Duẫn Hạo ăn.

 

Chính văn

 

View original post 1,833 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s